AVÍS LEGAL

Informació general

Be & Bo Furniture Design S.L. B66005315 Societat Limitada de nacionalitat espanyola amb domicili al carrer Salvador Espriu , n º 3 , bxs 1 08880 Cubelles , Barcelona ( SPAIN ) , està degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona , amb les següents dades registrals d'inscripció : Tom 43685 • Foli 159 • full 435.436 • Inscripció 1 ( 2013.03.22 ) . Be & Bo Furniture Design és titular del domini web www.beandbo.com . Per contactar amb Be & Bo :
Correu postal : carrer Salvador Espriu , 3 bxs 1 08880 Cubelles ( SPAIN ) .
Correu electrònic : info@beandbo.com .
Tel +34 93 895 15 30

Condicions d'us

www.beandbo.com , ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a la informació i productes de Be & Bo Furniture Design .
www.beandbo.com té continguts que han estat elaborats amb fins únicament informatius. Aquests continguts poden ser modificats i / o actualitzats sense notificació prèvia. La utilització de www.beandbo.com està subjecta a les presents condicions d'ús. El fet d'accedir i utilitzar els materials continguts en ella implica que ha llegit i accepta aquestes condicions . El preu dels productes és el que s'estipuli en cada moment a la web, excepte en cas d'error manifest. Be & Bo Furniture Design , es reserva el dret d'anul · lar les comandes amb errors manifestos en el preu dels productes i fer la devolució de l'import pagat .

Responsabilitat

Be & Bo Furniture Design no es fa responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc , ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita .
Els enllaços o links que conté www.beandbo.com poden conduir a altres pàgines web gestionades per tercers , sobre les quals Be & Bo Furniture Design no exerceix cap tipus de control . Be & Bo Furniture Design no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d'aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa . Malgrat els sistemes de protecció de què disposem , Be & Bo Furniture Design no garanteix l'absència de virus o altres elements que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic , en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquesta web. En conseqüència , Be & Bo Furniture Design no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari oa tercers .

Avis legal

Advertiment legal: Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexos tenen caire confidencial, especialment pel que fa a les dades personals, i s'adrecen exclusivament al destinatari indicat. Si vostè no ho és i ho ha rebut per error o li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i el destrueixi o esborrar, i que en tot cas s'abstingui d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexos, tot això sota pena d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers.

Propietat intel.lectual

Copyright © Be & Bo Furniture Design
La totalitat del contingut d' www.beandbo.com , està protegit per drets de propietat industrial i intel · lectual , titularitat de Be & Bo Furniture Design . Be & Bo Furniture Design no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir el contingut de la web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d' www.beandbo.com 

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal Be & Bo Furniture Design posa a la seva disposició la següent informació :

Be & Bo Furniture Design és una empresa privada amb domicili en Carrer Salvador Espriu , 3 bxs 1 08880 Cubelles , SPAIN , titular de www.beandbo.com i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris . La comunicació de les dades de caràcter personal dels usuaris d' www.beandbo.com comporta el consentiment inequívoc perquè aquests siguin incorporades en un fitxer automatitzat , sota la responsabilitat de
Be & Bo Furniture Design . A aquest efecte , Be & Bo Furniture Design , de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal , guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat , i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés de tercers no autoritzats . La informació que Be & Bo Furniture Design rep dels usuaris d'aquest lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat . La incorporació de les seves dades al fitxer té com a finalitat poder gestionar , administrar i agilitzar els nostres serveis , així com l'enviament de notificacions en suport electrònic o en paper d'informació relativa a Be & Bo Furniture Design

Identificació de visitants "cookies"

www.beandbo.com utilitza " cookies " per poder emmagatzemar dades anònimes amb finalitats estadístiques , a més de permetre identificar i prestar un millor servei . Aquesta informació es coneix normalment com "cookies " i ajuda a seguir millorant www.beandbo.com . Si no desitja rebre " cookies" o desitja que se li comuniqui quan s'han col · locat , pot configurar el seu navegador per això si el navegador ho permet . Be & Bo Furniture Design es reserva el dret de modificar el criteri respecte a l'ús de "cookies" .

Dret d'acces, rectificació o cancelació de dades

Podeu exercir els drets reconeguts per la Llei i , en particular, els drets d'accés , rectificació o cancel · lació de dades i oposició , així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades . Podrà exercir aquests drets de tres formes :


A ) Mitjançant www.beandbo.com ,iniciant sesió amb el seu perfil d'usuari.

B) Per email a la direcció info@beandbo.com

C) Per escrit a la direcció postal:
Be&Bo Furniture Design    /Carrer Salvador Espriu, 3, bxs 1 
08880 Cubelles  (Barcelona)
La sol · licitud per escrit ha de contenir les següents dades: 
 - Nom i cognoms 
 - Domicili 
 - Telèfon de contacte 
 - Correu electrònic de contacte


Tornar
Visa y Mastercard
Be & Bo Design Furniture